Det tabte land: Folk og steder i Danmark
- 361 fortællinger om de mænd, der formede landet


 

>> NORDJYLLAND >> MIDTJYLLAND >> SYDJYLLAND >> FYN >> SJÆLLAND >> HOVEDSTADEN >> LOLLAND FALSTER 
 

Nyheder


Tissingvig Sø vokser frem efter planen

Efter blot to og en halv måned med frit tilløb er den nye Tissingvig Sø på Mors ved at have taget form. 
Vandstanden er nu oppe i kote + 0,1 meter, hvilket er tæt på den forventede sommervandstand på omkring kote + 0,25 meter. 

Det ene billede viser udsigten tværs over den nye sø mod proprietær Aage Nielsens gamle kvægejendom (sammenlign med de sorthvide høstbilleder fra 1953 i opslaget om Tissingvig - klik her)


Man aner resterne af markvejen, som Hedeselskabets repræsentantskab spadserede på. Det andet billede viser nedrivningen af det forfaldne pumpehus i østenden af den gamle inddæmning. 

Fotos: Henrik Schjødt Kristensen.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

>> INTRODUKTION >> NYHEDER >> FORFATTEREN >> STEDER >> FOLK >> TURE >> KONTAKT