Det tabte land: Folk og steder i Danmark
- 361 fortællinger om de mænd, der formede landet


 

>> NORDJYLLAND >> MIDTJYLLAND >> SYDJYLLAND >> FYN >> SJÆLLAND >> HOVEDSTADEN >> LOLLAND FALSTER 
 

Nyheder


Atter vand i Juelstrup Sø

Billedet af en tilfrossen Juelstrup Sø under ”genopstandelse” er taget midt i december 2010 og viser det første stadie i opfyldningen af den gamle sø umiddelbart vest for Støvring. 

Søgrøften blev lukket i oktober, og siden er vandstanden steget, så ca. 10 hektar var vanddækket i midten af december. Der dog lang vej endnu, da vandstanden skal stige yderligere to meter for at genskabe den planlagte sø. Det kommer der nok til at gå et par år med.

Juelstrup Sø var oprindelig en del af højmosen Buderupholm Mose, der strakte sig op til Hæsum i nordvest. Dengang var det en fladvandet hedesø på 70 hektar, som var meget fugle- og fiskerig. Den blev tørlagt i forbindelse med tørvegravning fra 1910 til 1921. 

Ejes i dag af staten, der besluttede at genskabe søen fra 2009. Den nye sø ligger i Rebild Kommune, der også har fået genskabt Gravlev Sø.

Læs fortællingen om Juelstrup Sø på her.


>> INTRODUKTION >> NYHEDER >> FORFATTEREN >> STEDER >> FOLK >> TURE >> KONTAKT