Det tabte land: Folk og steder i Danmark
- 361 fortællinger om de mænd, der formede landet


 

>> NORDJYLLAND >> MIDTJYLLAND >> SYDJYLLAND >> FYN >> SJÆLLAND >> HOVEDSTADEN >> LOLLAND FALSTER 
 

Nyheder


30. maj 2012

Speciel hyldestbog til den tidligere ejerfamilie på Filsø

På falderebet til ejerskiftet på Filsø nord for Varde har Olufsen-familien fået udgivet et digert værk om afvandingen og udtørringen af den vestjyske kæmpesø, som familien drev gennem tre generationer. Ejendommen er overtaget af Aage V. Jensen Naturfond, og fra efteråret 2012 igangsættes et ambitiøst forsøg på at genskabe nogel af tidligere tiders naturforhold.

Den netop udgivne bog giver et enestående indblik i Olufsens-familiens private arkivrum, som kun de særligt udvalgte får adgang til. Til gengæld refererer bogens forfatter et uendeligt antal dokumenter fra dette skatkammer, men med den beklagelige svaghed at udvælgelse, relevans, beskrivelser og citater ikke lader sig efterprøve, da store dele af kildematerialet stadig er privat.

Allerede fra første side gøres det dog klart, at dette er Olufsen-familiens personlige syn på den kontroversielle afvandingssag, som især fra 1941 vakte stort postyr over hele landet.

Bogen indledes med en "Ode til Fiil-Sø", der kun kan karakteriseres som en privat kærlighedserklæring til den store ejendom og især de rige jagtmuligheder, den stadig rummede efter udtørringen. Oden er skrevet af  "Susanne", der sandsynligvis er identisk med den sidste ejers hustru.

Bogen er udarbejdet af den 71-årige skovfoged Palle Uhd Jepsen. Han har gennem et langt liv arbejdet som vildtbiolog på bl.a. Vildtbiologisk Station på Kalø. Den er på 384 sider og rummer kort og mange fotos. Museet for Varde by og Omegn distribuerer bogen. Pris oplyses ikke.

A/S Fiil-Sø og Aage V. Jensen Naturfond har finansieret det omfattende arbejde med bogen og dens udgivelse.

Den sidste ejer på Filsø, 69-årige Peter Skak Olufsen, er foruden godsejer og hofjægermester, også bestyrelsesmedlem i JP/Politikens Hus. I den anledning lod han sig fotografere til forsiden af fagbladet Journalisten i maj 2012 som illustration til en artikel om godsejere, landmænd og venstre-politikere i avisernes bestyrelser. Tidligere har Skak Olufsen også været formand for Hedeselskabets bestyrelse i årene 1998 til 2007.>> INTRODUKTION >> NYHEDER >> FORFATTEREN >> STEDER >> FOLK >> TURE >> KONTAKT